Norway, Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, akitektur og design